Sesong informasjon

Ingen aktuell informasjon

Våre leger
Anne Gyro Karlsen

Allmennlege
Anne Gyro Karlsen

Allmennlege
Franck Sky

Mahmod Al-Sammer

Allmennlege
Mahmod Al-Sammer

Allmennlege
Chubaka Rubasha

Barnelege - Espen Kolsrud

Barnelege
Espen Kolsrud

Henrik Widnes

Indremedisin
Henrik Widnes

Ortopedi
Asbjørn Sorteberg

Knut Eilert Karlsen

Urologi
Knut Eilert Karlsen

Alice Moræus

Gynekolog
Alice Moræus

 

Visste du dette?
SSPS Legeteam

Senteret drives av et tverfaglig legeteam bestående av fastleger og avtalespesialister samt av erfarene helsesekretærer og sykepleiere.

Utredning / behandling

Vi tilbyr utredning og behandling på et faglig høyt nivå og vi vil prioritere pasienter med lidelser hvor en mistenker kreft, eller hvor livskvalieten er betydelig redusert grunnet f. eks. sterke smerter.

Offentlig helsevesen

Alle leger arbeider tett opp mot det offentlige helsevesen. Derfor betaler pasienten som kommer til oss ikke annet enn egenandel for off. legetjenester og utgifter til forbruksmateriell.

Ønsker du å jobbe som lege hos Sarpsborg Spesialistsenter?

Vi tilbyr en totalpakke til alle leger som vil jobbe i vårt miljø.

Hvis du er interessert kan du ta kontakt med Knut Eilert Karlsen (daglig leder) på telefonnummer 69000650 eller les mer.