Aktuell informasjon

Sesong informasjon

Årets influensavaksine har kommet. Det er åpent for vaksinering mandag til torsdag mellom kl 08:00 og 15:00, fredager mellom kl 08:30 og 14:30.  Henvend deg i skranken når du kommer.

Pris pr vaksine er kr 200,-

Vi anbefaler følgende personer influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.

 

 • Barn og voksne med:
  • Diabetes mellitus, type 1 og 2
  • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • Kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

 • I tillegg til risikogruppene anbefales vaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte smitte):
  • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
  • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Annen informasjon

Studie angående peanøttallergi

Vi søker deltagere til en studie om peanøttallergi hos barn og ungdom i alderen 5 til 18 år.

Barneleger fra ulike sykehus og legesentre i Norge gjennomfører nå en studie angående peanøttallergi.

Vi undersøker om barn og ungdom med alvorlig peanøttallergi reagerer allergisk på lukt av peanøtter. Med alvorlig allergi menes at det har vært minst en kraftig reaksjon tidligere etter kontakt med peanøtter.

Mange er usikre på hvor farlig det er for de med alvorlige peanøttallergi å oppholde seg i umiddelbar nærhet av peanøtter og som ikke er i tett emballasje. Vi ønsker med denne studien å gi svar på dette.

Deltagerne i studien skal lukte på peanøtter i åpen pose på 30 centimeters avstand. De skal ikke spise og ikke berøre peanøtter. De blir observert kontinuerlig med tanke på reaksjoner fra øyne, nese, hud, luftveier eller annet.

Skulle en reaksjon oppstå, får deltakeren umiddelbart medisiner mot dette.

Det vil også være nødvendig med en blodprøve.

Interesserte mulige deltakere kan få mer informasjon om studien ved å ta kontakt på en av følgende måter:

Sms: Start melding med: SSPS +fødselsdato på barnet+navn. Skriv deretter deltakelse peanøttstudie og send meldingen til nr 2097.

Telefon: 69000650.

Våre leger
Anne Gyro Karlsen

Allmennlege
Anne Gyro Karlsen

Allmennlege
Franck Sky

Mahmod Al-Sammer

Allmennlege
Mahmod Al-Sammer

Allmennlege
Chubaka Rubasha

Barnelege - Espen Kolsrud

Barnelege
Espen Kolsrud

Henrik Widnes

Indremedisin
Henrik Widnes

Ortopedi
Asbjørn Sorteberg

Knut Eilert Karlsen

Urologi
Knut Eilert Karlsen

Alice Moræus

Gynekolog
Alice Moræus

Urolog
Karl Fredrik Kristoffersen

Visste du dette?
SSPS Legeteam
Senteret drives av et tverfaglig legeteam bestående av fastleger og avtalespesialister samt av erfarene helsesekretærer og sykepleiere.
Utredning / behandling
Vi tilbyr utredning og behandling på et faglig høyt nivå og vi vil prioritere pasienter med lidelser hvor en mistenker kreft, eller hvor livskvalieten er betydelig redusert grunnet f. eks. sterke smerter.
Offentlig helsevesen
Alle leger arbeider tett opp mot det offentlige helsevesen og hos de fleste av legene betaler pasienten kun egenandel for offentlige legetjenester og utgifter til forbruksmateriell. Gynekolog og ortoped driver privat praksis og pasienten må derfor betale timen i sin helhet.
Ønsker du å jobbe som lege hos Sarpsborg Spesialistsenter?

Vi tilbyr en totalpakke til alle leger som vil jobbe i vårt miljø.

Hvis du er interessert kan du ta kontakt med Knut Eilert Karlsen (daglig leder) på telefonnummer 69000650 eller les mer.