Allmennmedisin

Anne Gyro Karlsen

Vår allmennlege Anne Gyro Karlsen med sitt team tar seg av generelt medisinske problemstillinger.

– Cand. Med Universitetet i Oslo 2000
– Spesialist i allmennmedisin 2013

Anne Gyro er opprinnelig fra Birkeland på Sørlandet og hun er utdannet lege ved universitet i Oslo. Hun har jobbet som fastlege i Sarpsborg fra 2006. Tidligere har hun jobbet ved nevrologisk og revmatologisk avdeling ved Sørlandets sykehus Arendal. Anne Gyro er spesielt interessert i indremedisinske problemstillinger, men glad i det varierte sykdomsbildet som en fastlege møter hver dag på kontoret.

Anne Gyro Karlsen

Anne Gyro Karlsen