Aktuell informasjon

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE SYMPTOMER PÅ LUFTVEISINFEKSJON ELLER KORONA

Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller mistanke om at du er smittet med korona-virus så ikke møt opp verken på legesenteret eller legevakt uten å ha gjort avtale om det i forkant. Ved symptomer på luftveisinfeksjoner gjør vi konsultasjonene i første omgang telefonisk. Mistenker du at du er smittet av korona-virus så skal du ringe kommunens egen korona-telefon på 902 62 442 eller bestille time til testing via kommunens nettside.

For å begrense antall pasienter på senteret samtidig så har vi også innført telefonkonsultasjoner for andre problemstillinger der det er praktisk gjennomførbart.

Hvis du kommer til senteret for konsultasjon så ber vi deg om at du holder avstand fra andre pasienter og personalet, minimum 1 meter. Pasienter som har mulighet til det ber vi om å vente i bilen til det er deres tur. Vi ringer pasienten opp på telefon når man kan komme inn.

Vi får mange generelle spørsmål om korona-viruset. Mye informasjon ligger på nettsidene folkehelseinstituttet.no, helsenorge.no og sarpsborg.com. Man kan også ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 eller Sarpsborg kommune sin egen korona-telefon på 902 62 442.

Generell informasjon

Reseptbestilling

Ved fornying av resept så kan det ta opptil 5 virkedager fra du bestiller resept til den blir sendt elektronisk til apoteket. Vær derfor ute i god tid.

 

Prøvesvar

Vi tar kontakt med deg hvis det er noe å bemerke på prøvene dine. Hvis alt er innenfor normalområdet så vil du ikke få noe tilbakemelding fra oss.

 

Studie angående peanøttallergi

Vi søker deltagere til en studie om peanøttallergi hos barn og ungdom i alderen 5 til 18 år.

Barneleger fra ulike sykehus og legesentre i Norge gjennomfører nå en studie angående peanøttallergi.

Vi undersøker om barn og ungdom med alvorlig peanøttallergi reagerer allergisk på lukt av peanøtter.  Med alvorlig allergi menes at det har vært minst en kraftig reaksjon tidligere etter kontakt med peanøtter.

Mange er usikre på hvor farlig det er for de med alvorlige peanøttallergi å oppholde seg i umiddelbar nærhet av peanøtter og som ikke er i tett emballasje. Vi ønsker med denne studien å gi svar på dette.

Deltagerne i studien skal lukte på peanøtter i åpen pose på 30 centimeters avstand. De skal ikke spise og ikke berøre peanøtter. De blir observert kontinuerlig med tanke på reaksjoner fra øyne, nese, hud, luftveier eller annet.

Skulle en reaksjon oppstå, får deltakeren umiddelbart medisiner mot dette.

Det vil også være nødvendig med en blodprøve.

Interesserte mulige deltakere kan få mer informasjon om studien ved å ta kontakt på en av følgende måter:

Sms: Start melding med: SSPS +fødselsdato på barnet+navn. Skriv deretter deltakelse peanøttstudie og send meldingen til nr 2097.

Telefon: 69000650

Ulike former for konsultasjon

Vi jobber hele tiden for at våre pasienter og de ansatte på senteret skal føle seg trygge og ivaretatt. I disse tider er det ekstra viktig. Du er hjertelig velkommen til konsultasjon på senteret, men vi ber om at alle holder god avstand til hverandre, også til de som jobber her. Dette gjelder IKKE de med symptomer på luftveisinfeksjon eller mistanke om korona-smitte. Se da under fanen “viktig informasjon”.

For at det ikke skal bli for mange pasienter på venterommet av gangen så har vi tatt i bruk telefonkonsultasjoner. Dette er en konsultasjonsform som fungerer veldig fint og som vi kun får positive tilbakemeldinger på. Vi jobber med å få på plass videokonsultasjoner også, men det har vi ikke kommet i mål med enda.

Ønsker du å bestille telefonkonsultasjon så gjør du på samme måte som ellers, og tar  kontakt med oss enten på telefon, sms eller via online-booking. Viktig at du presiserer at du ønsker telefonkonsultasjon.

Våre leger
Bekim Morina

Allmennlege
Bekim Morina

André Meyer.

Allmennlege
Andre Meyer

Henrik Widnes

Indremedisin
Henrik Widnes

Barnelege - Espen Kolsrud

Barnelege
Espen Kolsrud

Alice Moræus

Gynekolog
Alice Moræus

Allmennlege
Elin Ileby Nakstad

Knut Eilert Karlsen

Urologi
Knut Eilert Karlsen

Allmenlege Jim Innocent Ngoga

Allmennlege
Jim Innocent Ngoga

Visste du dette?
SSPS Legeteam

Senteret drives av et tverfaglig legeteam bestående av fastleger og avtalespesialister samt av erfarene helsesekretærer og sykepleiere.

Utredning / behandling

Vi tilbyr utredning og behandling på et faglig høyt nivå og vi vil prioritere pasienter med lidelser hvor en mistenker kreft, eller hvor livskvalieten er betydelig redusert grunnet f. eks. sterke smerter.

Offentlig helsevesen

Alle leger arbeider tett opp mot det offentlige helsevesen og hos de fleste av legene betaler pasienten kun egenandel for offentlige legetjenester og utgifter til forbruksmateriell. Gynekolog driver privat praksis og pasienten må derfor betale timen i sin helhet.

Ønsker du å jobbe som lege ved Sarpsborg Spesialistsenter?

Ta kontakt med oss på post@ssps.nhn.no