Allmennmedisin

Våre allmennleger Anne Gyro Karlsen og Franck Sky er et team som tar seg av generelt medisinske problemstillinger.

Anne Gyro Karlsen

Anne Gyro Karlsen

Franck Sky

Franck Sky