Allmennmedisin

Andre Meyer

  • Ferdig utdannet ved universitetet i Oslo i 2010
  • Turnuslege ved Sykehuset Innlandet 2010-2012
  • Lege i spesialisering, indremedisin avd fra 2012-2014
  • Fastlege i Ski fra 2014-2018
  • Fastlege ved Sarpsborg Spesialistsenter siden sept 2018
André Meyer.

Andre Meyer