Ortopedi

Asbjørn Sorteberg

Lege og spesialist innen ortopedi. Asbjørn Sorteberg er utdannet lege i Tromsø og uteksaminert i 1999.

Han har spesialisering i ortopedi fra Sykehuset Østfold, og fra Ullevål sykehus.

Hans erfaring  er fra generell ortopedi, og kan gjøre utredninger innenfor hele det ortopediske fagfeltet.

I det daglige jobber han for det meste med traumatologi og idrettsmedisin.

Sorteberg har vært klubblege for FFK i 8 sesonger, perioden 2005-2012.

Han jobber til daglig som seksjonsoverlege for dagkirurgi på Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold.

Asbjørn Sorteberg