Allmennmedisin

Elin Ileby Nakstad

  • Utdannet sykepleier fra tidligere
  • Ferdig utdannet lege ved Universitet i Oslo i 2007
  • Spesialist i allmennmedisin
  • Jobbet ved Ekeberg legekontor, Lillestrøm legesenter og barne og ungdomspsykiatri ved Ahus.
  • Fastlege ved Sarpsborg Spesialistsenter siden 1. august 2019

Elin Ileby Nakstad