Barnelege

Espen Kolsrud

Espen Kolsrud har har Medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1989, godkjent Spesialist i Barnesykdommer i 1996.

Han har arbeidet ved Barneavdelingen Sykehuset Østfold, Barneklinikken Rikshospitalet og Barneklinikken Haukeland Universitetssykehus, samt et arbeidsopphold i Guatemala 1993-1994.

 • Han har bred generell pediatrisk erfaring og kompetanse, som inkluderer:
 • Fordypning i pediatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring.
 • Godkjenning innen Kompetanseområdet allergologi.
 • Hypnoseutdanning ved Regional-BUP Oslo.

Etter henvisning fra fastlege vil alle tilstander hos barn og unge før fylte 18 år bli vurdert. Det er god kapasitet og kort ventetid. Driftstilskudd, vanlig spesialisthonorar. Ingen egenandel for barn under 16 år.

Tilbyr:

 • Utredning og behandling av de fleste barnesykdommer (f.eks. allergier, luftveisproblemer, magesmerter, hodepine, sengevæting, forstoppelse, søvnproblemer, spiseforstyrrelser, kronisk utmattelse, m.fl.).
 • Tredemøllebelastning ved aktivitetsutløste luftveisproblemer.
 • Pustetester som FeNo, Spirometri.
 • Utredning av alle typer allergi, inklusive matintoleranser.
 • Matvareprovokasjoner.
 • Allergivaksinasjon (hyposensibilisering) av luftveisallergier.
 • Hypnoterapi og opplæring i selvhypnose ved ulike tilstander.
Barnelege - Espen Kolsrud

Espen Kolsrud