Allmennmedisin

Franck Sky

  • Cand. med universtetet i Oslo 1999
  • Spesialist i almen medisin 2007
  • Fysioterapeut, rehabilitationszentrum Berlin 1987

Franck Sky har jobbet som fastlege siden 2000 i Sarpsborg kommune og har bred erfaring med de fleste almen medisinske problemstillinger. Han har jobbet ved Reumatologisk avdeling Sykehuset Østfold HF og ved Oslo kommunale legevakt. Han har i tillegg 10 års fartstid som fysioterapeut fra bl.a NIMI, Sunnaas Sykehus og operabaletten.

Han er opptatt av forebyggende medisin og legger stor vekt på livsstilsendring for sine pasienter.

Franck Sky