Urologi

Karl Fredrik Kristoffersen

Karl Fredrik Kristoffersen er spesialist i generell kirurgi og urologi, med spesialistutdannelse fra Sykehuset Østfold og Radiumhospitalet. Han har bred erfaring med urologisk kirurgi som scrotal kirurgi, forhudsoperasjoner, refertilisering og sterilisering og utfører over 200 steriliseringer årlig. Kristoffersen jobber i dag ved Colosseum Mann Majorstuen og Sarpsborg.

Spessialiteter

Kristoffersen har stort fokus på blant annet utredning av kreftsykdom i prostata, testikler, urinblære og øver urinveier. Ved mistanke om prostata kreft bruker han målrettede, bildefusjonerte prostatabiopsier med KOELIS- og ANNAcTRUS-teknikk.

Urologi

Urologi dekker sykdommer i urinveiene hos både menn og kvinner, og de mannlige kjønnsorganer (penis, testikler, prostata, blære).

Urologen

Urologen utreder sykdommer i urinveiene, og i mannlige kjønnsorganer. Urologen har spesialistgodkjenning i generell kirurgi.

Karl Fredrik Kristoffersen