Allmennmedisin

Thomas Westnes (vikar for Chubaka Rubasha)

Cand. Med ved Comenius Universitet i Bratislava, Jessenius fakultet for medisin 2010Sykepleier høyskolen i Akershus 2002.

Thomas Westnes har jobbet på sykehus i ca 14 år. I denne perioden har han arbeidet på Ullevål Universitetssykehus på både nevro-kirurgisk avdeling og gastro-kirurgisk avdeling. På A-hus har han i en kort periode hatt tilhørighet til akutt psykiatrien samt gastro-kirurgisk avdeling. Ved Troms Universitetssykehus jobbet han et år på gastro-kirurgisk avdeling. Etter hans turnus periode i Sogn og Fjordane har han 2 års erfaring fra indre medisinsk avdeling på Sykehuset Østfold i Fredrikstad.

Basert på sine erfaringer fra sykehuset så har Thomas Westnes stort fokus på forebyggende medisin som innebærer å forhindre at sykdom oppstår og videreutvikler seg. Forebyggende medisin forutsetter et godt samspill mellom lege og pasient og en dyprere forståelse for den enkelte pasients livssituasjon.

Thomas Westnes

Thomas Westnes