Våre helsesekretærer
Helsesekretær May Brit Berg

May-Brit

May-Brit er utdannet medisinsk sekretær i 1986. Hun har arbeidet for allmennleger i en årrekke bl.a på Lisleby, i Sarpsborg og på Greåker. Med 26 års fartstid innen faget har hun opparbeidet seg bred erfaring innen det medisinske området allmennmedisin.

Elin Marie

Elin Marie er utdannet sykepleier ved høyskolen i Hedemark. Elin Marie har lang erfaring fra sykehusvirksomhet hvor hun fra 1996 har jobbet ved mage-tarm seksjonen ved Aker sykehus og deretter ved Fredrikstad sykehus. Hun har fra 2000 jobbet i hjemmesykepleien og ved sykehjem i Fredrikstad. Hun har jobbet med urolog og allmennlege i to praksis siden 2012

Hilde Andersen

Hilde

Hilde er utdannet hjelpepleier og helsesekretær. Hun har jobbet på sykehjem i Fredrikstad i 20 år. Jobbet ved Fredrikstad Legesenter siden 2008. Begynte å jobbe ved senteret i januar 2016.

Jeanette Bjerkholt Andersen

Jeanette

Jeanette er utdannet sykepleier ved høyskolen i Fredrikstad. Jeanette har erfaring fra Veum Psykiatriske Sykehus hvor hun jobbet fra 1999-2004. Fra 2004 har hun jobbet for allmennleger bl.a på Greåker og Fredrikstad.

Trine Wøien

Trine

Trine var ferdig utdannet helsesekretær i 1995. Hun har siden da arbeidet både på Sykehuset Østfold, for ØNH-spesialist og for allmennleger. I dag jobber Trine som kontorleder ved senteret.